Skudra Egīls

O vārdnīca jeb burta O (fakultatīvā) pilnrakstība

Autōra e-pasta adrese: egils.skudra@gmail.com

"Strādājot pie liela apjoma tematiskās vārdnīcas, nolēmu tajā lietot diferencētu fakultatīvu rakstību katrai no trim skaņām, kuras līdz šim latviešu óficiālajā rakstībā apzīmē ar kopīgu nediferencētu burtu o. Taču drīz ievēroju, ka man pašam šajā fakultatīvajā rakstībā pietrūkst kónsekvences patskaņu kvantitātes noteikšanā. Sapratu, ka man ir jāizstudē svešvārdu izrunas resp. rakstības principi, kā arī jāapzina leksikas daļas ar burtu o apjomi. Tā ir radusies šī vārdnīca."

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.44 MB  
Lasīt

Latviska tematiskā vārdnīca

(Publicēts tiek vārdnīcas fragments. - 2020.gadā fragments apmainīts pret jaunāku, kam 1058 lappuses.)

Autōrs pie šīs vārdnīcas turpina strādāt un laiku pa laikam šo sākotnējo fragmentu papildinās.
Piedāvāju labas gribas entuziastiem līdzdalību šīs vārdnīcas izstrādē (pūliņi neapmaksāti). Izsniegšu dalībniekam vārdus tematiskas nodaļas apjomā un izkārtojumā, kuriem būs jāpievieno vārda skaidrojums jeb apzīmējamās vienības apraksts un ilustratīvie piemēri (1 līdz 3). Izstrādātā nodaļa tiks publicēta internetā, minot izstrādātāja vārdu. Pretendentam vēlama filolōģiskā izglītība, bet nav absolūti obligāta - galvenais ir ieinteresēta pieeja darbam. DARBS DARA DARĪTĀJU!

Autōra e-pasta adrese: egils.skudra@gmail.com

"F. Dórnzeifs: Par izejas punktu izvēlēsimies nevis vārdus, lai skaidrotu to nozīmes, bet gan lietas, jēdzienus, lai meklētu tiem apzīmēšanas iespējas."

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 8.87 MB  
Lasīt

Maksimālisms

Maksimālisms.
Nebrīves gadu vārsmas.
Subjektīvas interpretācijas.

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.44 MB  
Lasīt

Par dažām leksiskām grupām

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.12 MB  
Lasīt

Bērni izsecina valodas sistēmu

Raksts publicēts rakstu krājumā ,,Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā”.

2015. GADS.

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.44 MB  
Lasīt

Pamatrakstība

"Neapšaubāmi, ka fόnētiskā transkripcija ir daudz vēlīnāka parādība par latviešu valodas pamatrakstību, kuras sākumi datējami ar 16. gadsimtu."

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.14 MB  
Lasīt

Latviska tematiskā vārdnīca,II. Pazīmneši

Pazīmnesis, vienums, kura pazīmju noteikšana veido cilvēka izziņu – uztverē, domās, runā. Pazīmnešu apzīmēšanai daudzu tautu valodās ir stihiski izveidojusies īpaša vārdšķira – lietvārdi.

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 2.62 MB  
Lasīt

Latvisko tekstu neartikulējamā leksika

"Savukārt neartikulējamā leksika latviskos tekstos ir sastopama galvenokārt zinātniskā jomā. Tie ir starptautiskie apzīmējumi, kuru rakstība nav grozāma, un tādējādi to pareizo izrunu zina tikai speciālisti un arī tad ne vienmēr. "

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.2 MB  
Lasīt

Par valodu un redzesloku

"Cilvēks ir pasaulē vienīgā dzīvbūtne, kas spēj mentāli jebkādu vienību savienot ar zīmi, vai, citiem vārdiem izsakoties – spēj jebkam piešķirt nosaukumu jeb vārdu."

Egīls Skudra /1932 - 2024/

~ 0.25 MB  
Lasīt