Laubes Indriķis

Raksti

Tanīs laikos, kad dažs labs latvietis, atteikdamies no savas tautības, centās ielīst vācu ādā, lai tā drīzāk varētu baudīt toreizējās vācu sabiedrības priekšrocības, kāda vācu tēva dēls kļuva par latvieti, turklāt vēl ļoti dedzīgu un darbīgu latvieti.
Tas bija
LAUBES INDRIĶIS.

Stāsti, dzejas, zobgalības, publicistika.

Laubes Indriķis /1841 - 1889/

~ 1.29 MB  
pirkt - 0.87 EUR