Ģimene

Tautas dzīvais spēks. Dzīvā spēka uzturēšana. Celsim atkal godā ģimeni. Ģimenes galva. Ģimenes dvēsele. Ģimenes saule. Bērnu sadzīve ģimenē. Māte kā izlīdzinātāja. Māte mākslā un māte dzīvē. Kad pietrūkst mātes. Kur meklējams ģimenes spēks. Bērni vasarā. Jauni ceļi bērnu aizgādībā. Bērnu svētki. Vēl viens solis mūsu nākotnes labā. Daži aizgādības un audzināšanas jautājumi ģimenē. Ģimenē tautas nākotne.

1940. GADS.

J. Akmens

~ 0.48 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Polītiskā oikonomija I

Priekšvārds. Pol. oikonomijas jēdziens. Cilvēka vajadzības. Manta, īpašums, tautas bagātība. Saimnieciska darbība. Saimn. dzīves pētīšanas metodes. Saimniecību veidi. Tautsaimniecības attīstība. Pol. oikonomijas iedalījums. Ražošana. Dabas iespaids uz cilvēku. Daba kā ražošanas faktors. Cilvēka iespaids uz dabu. Darbs kā ražošanas faktors. Darba kvantitāte. Darba kvalitāte. Teilorisms un fordisms. Kapitāls. Kapitāla sadalījums. Kapitāla izcelšanās. Kapitāla nozīme tautsaimniecībā. Uzņēmējs. Uzņēmumu veidi. Pilna sabiedrība. Komanditsabiedrība. Akciju sabiedrība. Kooperātīvi. Uzņēmēju apvienības. Zviedrijas sērkociņu trests.

1931. GADS.

Augusts Gauja

~ 1.79 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Atmiņas

Kā kļuvu par aktieri. Ādolfs Allunāns un «Bürgerstube». Lugas «Lielpils pagasta vecākie» pirmizrāde. Jaunie aktieŗi. Pazudušais aktieris. Mazais Kuno. Cik ātri tauta aizmirst savus māksliniekus. Uzņēmīgais aktieris. «Sarkanā kunga» pirmizrāde. Skats no teātŗa dzīves 40 gadi atpakaļ. Kā izglābām Ād. Allunānu no izķīlāšanas. Jūtīgais suflieris. Rīgas un Liepājas aktieŗu viesizrāde Siguldā. Lampu drudzis. Degošais aktieris. Pirmā latviskā teātŗa izrāde Tērbatā. No Jaunā Rīgas Latv. Teātŗa vēstures. «Zaudēto tiesību» pirmizrāde. Pēdējā tikšanās ar Ādolfu Allunānu. 1919. gada 10. novembris.

1930. GADS.

Kārlis Brīvnieks /1854 - 1934/

~ 0.28 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzīve ir skaista

Komēdija četros cēlienos.

1931. GADS.

Lindulis /1870 - 1942/

~ 0.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Raksti

Dzejas skaņas.
Tēlojumi un apcerējumi.

Frīdrichs Mālberģis /1824 - 1907/

~ 2.37 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Sargāsim savas tautas senatni!

Ievadam. Kā zūd senatnes pieminekļi. Pieminekļu aizsardzība Vakareiropā. Pieminekļu aizsardzība Latvijā. Pielikums. Ilustrācijas.

Latviešu senatnes pētītāju biedrības raksti №2.

1924. GADS.

Art. Štāls

~ 6.25 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Jaunā Prūsija

Šīs dziesmas sarakstījis prūšu dziesminieks, kas kā bēglis bija spiests dzīvot ārpus savas dzimtenes.

1937. GADS.

"Nu šodien maina vācu «augstkultūra»
Mums Prūšos senos ciemu vārdus daudz.
Ir manai dzimtenei jau sveši ļaudis
Dod vācu vārdu — Bīnendorfu sauc.
Tā bija Bitene un tālāk paliks
Tās bērnu mutē vēl arvienu tā.
Tad kālab atņemt viņas veco vārdu,
Vai kādam tiešām jābaidās no tā?
Dzird viņus runājam par «augstkultūru».
Tās vārdā dzen tie «nekultūru» projām,
Tā baltus grib no viņu dzimtenes dzīt projām."

Vomars

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR