Dzimtenes ideja

Jaunais laiks un dzimtenes ideja.Dzimtenes un tēvzemes jēdziens.Dzimtenes mīlestība.Saites, kas mūs sien pie dzimtenes.Svešatne un svešumā aizgājušie.Ideoloģiskā svešniecība.Nacionālais egoisms.Latviešu patriots un viņa pienākumi pret savu tēvzemi.Tēvzemes slava.Tālie ceļi. „Pāri trejām audzēm…”

Rakstnieks un žurnālists. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Kārlis Lapiņš /1895 - 1942/

~ 0.77 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Bērnu pasakas

Odi maisā un Zaķim pāršķelta lūpa. Brīnumlaiva. Piemuļķotais milzis. Balodis mācās perekli taisīt. Kā Bezdelīga cilvēkiem uguni pārnesa. Velns un cūkas. Svētelis un Dzērve. Kā nabaga galdniekam laime uzsmaidīja. Par Tomu Deviņkavi un viņa varoņdarbiem. Trīs lācēni un Meitiņa Sidrabmate . Burburis. Gaŗdegunis un Vīzdegunis. Zemniece un piena pods. Godkārā sieva. Kazulēni. Mūzikanti. Trīs sivēni. Vārna rumbā. Sienāzis, Skudra un Bite. Lapsas smadzenes. Necitskāespats.

Gustavs Zilezers

~ 6.76 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju kultūra

Rakstu krājums prof. Dr. A. Švābes redakcijā.

Mūsu senču sūtība Baltijas telpā. Latvju sakrālā pasaule. Mūsu tautas likteņa gaitas. Latvju kultūra ārzemju avotu gaismā. Cīņa par Latvijas tiesībām.

1948. GADS.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 1.09 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Gaŗezera raksti VII

Senču tikums — mūsu tagadnes un nākotnes pamats. Latviskais gars skautismā. Roveŗi pie mums un ārzemēs. Roveŗu nodarbības. Skautisma problēma pieaugušiem. Vienību sastāvs un darbība 1934. gadā. Skautu likumu mācīšana. Vai pirmo un pēdējo skautu likumu ir iespējams izpildīt? Skauta tērps. Garīgā darba technika. Skautisma palīdzība dzīvnieku aizsardzībā. Skautu bibliografijas klasifikācija un rādītāji. Kursu programmas. Viela pārdomai. Meklēsim rakstos. Vadītāju kursi.

~ 6.08 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mēģinājums ievest krievu burtus leišu un latviešu rakstos

Atsevišķs novilkums no Izglītības Ministrijas Mēnešraksta 1930. g. 1. burtnīcā iespiestā raksta.

J. Bērziņš

~ 0.85 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Atjaunotā Latvija

Drāma četros cēlienos.

1935. GADS.

Ernests Šops

~ 0.4 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dzīve pie jūŗas II

No Kolkas līdz Ainažiem.

Latvju zvejnieks dzied. Pie Kolkas. Mellsilā. Purciemā. Ģipkā. Žocenē. Rojā. Kaltenē. Valgalciemā. Upesgrīvā. Mērsragā. Aiz Enguru ezera. Bērzciemā. Abragciemā. Engurē. Ķesterciemā. Plienēs. Apšciemā. Klapkalnciemā. Ragaciemā. Lapmežciemā. Bigauņciemā. Kaugurciemā. Asaros, Mellužos, Dubultos. Majoros, Bulduros, Buļļos. Buļļu salā. Rīnužos, Vecāķos, Mangaļsalā. Kalngalciemā un Langciemā. Carnikavā. Pabažos, Pēterupē, Saulkrastos. Skultē. No Aģes līdz Liepupei. No Liepupes līdz Vitrupei. No Vitrupes līdz Salacai. Salacgrīvā un Kuivižos. Ainažos.

Vilis Veldre /1908 - 1940/

~ 10.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR