Sāpju varā

1934. GADS.

" Priekš gadiem šai dienā svētajā
No debesīm dvēsele šķīrās,
Kāds mirdzošs eņģels to atnesa
Priekš zemes sāpēm un mīlas.

Tā šodien ar spārniem mirdzošiem,
Tev eņģels dvēseli skaŗ,
Kā dzīves likstas un ciešanas
Tev ticībā jāpārvar . . ."

Viola /1878 - 1944/

~ 0.76 MB  
pirkt - 0.87 EUR

5 gadi

15. maijs. Valsts aizsardzība. Valdības atzinumi turpmākai darbībai. Izglītības un kultūras veicināšanas darbs. Nacionālā saimniecība. Sasniegumi lauksaimniecībā un zvejniecībā. Pilsētu un lauku pašvaldības. Tautas veselība, gādība par māti un bērnu. Skats nākotnē. Attēli.

1939. GADS.

~ 86.3 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Smeldze

1932. GADS.

"Kad tavu smieklu buru laivas gaišās
jauc manu skumju ezerspoguli,
kā brīnumā koks ziedus lejup kaisa,
un skanēdama gaisma logā līst."

Gustavs Krauja

~ 0.27 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Aviācija

Kaŗa aviācijas fonda nozīme. Gaisa iekaŗošana. Lidotājs Indriķis un viņa līgava. Piezīmes par drošības jautājumiem. Starptautiskā aviācija un diplomātija. Aviācijas attīstības īsa vēsture. Aviācijas loma pasaules kaŗā. Flotes un aviācijas kopdarbība. Aviācijas rūpniecība Latvijā. Ārvalstu aviācijas raksturojums un sasniegumi. Dažādu valstu vadošie reglamenti par kaŗa aviāciju. Aviācija un ķīmiskais uzbrukums. Aviācija un zenītartilerija. Lidmašīnas kā kaŗaspēka un sanitārais transports. Uzaicinājums. Instrukcija. Kaŗa aviācijas fonda apakškomitejas.

Rakstu krājums ģen. M. Hartmaņa redakcijā.

1934. GADS.

~ 45.6 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dziesmas mīlai

Ieskaņas.
Pirmās ilgas.
Skūpsts un kvēle.
Laimē un mokās.
Sāpēs un vilšanās.
Skaidrā mīla.
Dvēseles aizvējā.

1936. GADS.

~ 0.44 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pasaules uzskats jeb cilvēks dabā, sabiedrībā un mūžībā

Priekšvārds.
Cilvēks dabā.
Cilvēks sabiedrībā.
Cilvēks mūžībā.
Noslēgums un nākamības izredzes.

1936. GADS.

M. Bružis

~ 5.01 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zemes dziesmas

Dainas.
Zeme.
Tauta.
Zemnieks.
Vadonis.
Pavasaris.
Vasara.
Rudens.
Ziema.

1936. GADS.

~ 0.76 MB  
pirkt - 0.87 EUR