Kāpēc?

Kāpēc RLB Latviešu valodas attīstības kopa nav tagad par pareizu atzītas pareizrakstības piekritēja?...

(No uzstāšanās kopas sanāksmē 2015.g. 7.sept.)

Ainārs Zelčs

~ 0.1 MB  
Lasīt

Tautas senās godu un audzināšanas tradicijas

Priekšvārds. Gaidības un radības. Krustības. Audzināšana. Lūkošana un precības. Labiešu kāzas. Kalpu kāzas. Slimība un miršana. Bēres. Dievaines. Dziesmas.

1939. GADS.

Ģirts Austrums

~ 0.65 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kristaps Morbergs un viņa lielais dāvinājums Latvijas Universitātei

"Morbergs lai mums visiem paraugs! Lai mēs visi tā cenšamies, tā strādājam, tā dzīvojam, spraužam augstus un cēlus mērķus!"

Pēteris Zālīte /1864 - 1939/

~ 4.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Sirds, kāpēc nevari būt viena?

Romāns no Latvijas mākslinieku dzīves.

1936. GADS.

Austris

~ 0.84 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Trīs zvaigznes

Viens dzejolis.

1928. GADS.

Richards Austrums

~ 0.24 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Ceļi un tilti

Vispārējie jēdzieni. Ceļa projektēšana. Zemesdarbi. Zemesceļu ierīkošana, labošana un uzturēšana. Ceļi mežu ekspluatēšanai. Bruģi. Šosejas. Vispārējie aizrādījumi par tiltu būvniecību. Tiltu iedalījums pēc konstrukcijas un materiāliem un viņu izbūve. Pielikumi.

Aleksandrs Siksne /1882 - 1934/

~ 15.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pieci paziņas pasmaida

Doku Ata, Rūdolfa Blaumaņa, Friča Bārdas, Jāņa Poruka un Jāņa Ezeriņa humoristiski dzejoļi.

Kaŗavīra bibliotēka II

Arnolds Apalups /1912 - 1945/

~ 1.16 MB  
pirkt - 0.51 EUR