Reliģiski-filosofiski raksti III

Kundziņu Kārlis savā dzīvē, darbos un laikmeta attiecībās. Sabiedrība un gara kopība (draudze). Jēkaba vēstules problēmas. Pasaules radīšanas teōrija izraēliešu kosmogonijā. Asīzes Francis. Daiļais un Svētais. Augustīna atgriešanās problēma. Par reliģisko jūtu irradiācijas (izstarojuma) parādībām. Vai idejas nevar pavēlēt?

1930. GADS.

~ 2.19 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Atspīdes

Ievadvārdi. Rainers Maria Rilke. Ervins G. Kolbenheiers. Gerharts Hauptmanis. Gotfrīds Kellers. Herders un latvieši. Viktors Hugo prōzators. Šekspīra drāmatiskā māksla. Dante un Dievišķā komēdija. Paskaidrojumi.

Jūlijs Vecozols /1884 - 1945/

~ 0.72 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lietuvju lirika skolām

Tulkojusi Andina.

1936. GADS.

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dzimtenes ideja

Jaunais laiks un dzimtenes ideja. Dzimtenes un tēvzemes jēdziens. Dzimtenes mīlestība. Saites, kas mūs sien pie dzimtenes. Svešatne un svešumā aizgājušie. Ideoloģiskā svešniecība. Nacionālais egoisms. Latviešu patriots un viņa pienākumi pret savu tēvzemi. Tēvzemes slava. Tālie ceļi. „Pāri trejām audzēm…”

Rakstnieks un žurnālists. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Kārlis Lapiņš /1895 - 1942/

~ 0.77 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Bērnu pasakas

Odi maisā un Zaķim pāršķelta lūpa. Brīnumlaiva. Piemuļķotais milzis. Balodis mācās perekli taisīt. Kā Bezdelīga cilvēkiem uguni pārnesa. Velns un cūkas. Svētelis un Dzērve. Kā nabaga galdniekam laime uzsmaidīja. Par Tomu Deviņkavi un viņa varoņdarbiem. Trīs lācēni un Meitiņa Sidrabmate . Burburis. Gaŗdegunis un Vīzdegunis. Zemniece un piena pods. Godkārā sieva. Kazulēni. Mūzikanti. Trīs sivēni. Vārna rumbā. Sienāzis, Skudra un Bite. Lapsas smadzenes. Necitskāespats.

Gustavs Zilezers

~ 6.76 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju kultūra

Rakstu krājums prof. Dr. A. Švābes redakcijā.

Mūsu senču sūtība Baltijas telpā. Latvju sakrālā pasaule. Mūsu tautas likteņa gaitas. Latvju kultūra ārzemju avotu gaismā. Cīņa par Latvijas tiesībām.

1948. GADS.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 1.09 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Gaŗezera raksti VII

Senču tikums — mūsu tagadnes un nākotnes pamats. Latviskais gars skautismā. Roveŗi pie mums un ārzemēs. Roveŗu nodarbības. Skautisma problēma pieaugušiem. Vienību sastāvs un darbība 1934. gadā. Skautu likumu mācīšana. Vai pirmo un pēdējo skautu likumu ir iespējams izpildīt? Skauta tērps. Garīgā darba technika. Skautisma palīdzība dzīvnieku aizsardzībā. Skautu bibliografijas klasifikācija un rādītāji. Kursu programmas. Viela pārdomai. Meklēsim rakstos. Vadītāju kursi.

~ 6.08 MB  
pirkt - 0.87 EUR