Virtuves labierīcības

Priekšvārds. Kāpēc mūsu virtuves uzlabojamas? Virtuves novietojums dzīvojamā ēkā. Virtuves lielums. Sienas, griesti, grīdas. Virtuves apgaismojums. Vēdināšana. Apkurināšanas ietaises. Maizes krāsns. Ūdens piegāde. Virtuves mēbeles. Trauku mazgāšana. Katrai lietai sava vieta. Siltuma kaste. Virtuves darba rīki un trauki. Labā virtuvē jāprot arī pareizi saimniekot. Saimnieces apģērbs. Pieliekamo un pagraba telpu izbūve lauku dzīvojamās ēkās. Drēbju žāvētavu izbūve lauku dzīvojamās ēkās. Gaļas un augļu žāvētavu izbūve.

1940. GADS.

~ 29.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Raksti I

Biografija un valodnieciski raksti.

Līgotņu Jēkaba sakārtojumā

Jēkabs Dravnieks /1858 - 1927/

~ 3.03 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ziedoņa sapņi

"Manā dzimtenē,
Mīļā Kurzemē,
Klusā dārzā skaistpuķīte zied;
Baltās, nebaltās
Mūža dieniņās
Manim ceļš tur gaŗām iet"

Pavasaŗu Jānis /1867 - 1913/

~ 0.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lauksaimniecības biedrības un viņu darbinieki

Priekšvārds. Kā latvieši savu zemi un brīvību zaudēja. Priekšzīmīgi latvju zemkopji XIX gadu simteņa sākumā. Krievu valdības un vācu muižnieku gādība par zemnieku saimniecību pacelšanu. Māju izrentēšana un pārdošana. Pirmās lauksaimniecības skolas un Egidija Sokoloviča novēlējums. Pirmās zemnieku saiešanas un zemkopības biedrības. Pirmie latviešu zemkopju kongresi. Societātes zaru biedrības. Pirmie spaidi pret latviešu biedrībām. Pirmās patstāvīgās latviešu zemkopības biedrības. Jauns laikmets. Vispārīgā latviešu lauksaimnieku sapulce 17. un 18. decembrī 1899. g. Rīgas Latviešu Biedrības Lauksaimniecības Nodaļa un pirmie zemkopības, biškopības, dārzkopības un piensaimniecības kursi. Latviešu zemkopju prasības 1902. un 1905. gadā. Lauksaimniecības centrālbiedrības ideja un viņas piepildīšanās. Lauksaimniecības biedrības pēdējos desmit gados.

1931. GADS.

~ 96.9 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Daugavas vēji

Stāsti, pastāsti un tēlojumi.

1937. GADS.

Alberts Sprūdžs /1908 - 1944/

~ 0.67 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu intelliģence pārkrievošanas laikmeta sākumā

Skolotājs, vēsturnieks.
Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Tā bija latviešu intelliģences enerģija, gudrība, nojauta, instinktīva dziņa tanīs niknās dienās laimīgi izpeldēt cauri visām klintīm un atvariem. Ja tagad par šīm sekmēm skumst daži vācu un arī krievu polītiski cīkstoņi, tad mūsu brīvai intelliģencei godbijīgi jāpiemin priekšteču darbi un cīņas un jātop cienīgiem turpināt nesalīdzināmi labvēlīgākos apstākļos pagājušā gadu simtenī uzsāktais darbs."

Andrejs Vičs /1879 - 1943/

~ 0.25 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Cīņa pret pašnāvību

Pašnāvība un viņas cēloņi.
Kā cīnīties pret pašnāvību?

1929. GADS.

Jānis Kalniņš

~ 0.19 MB  
pirkt - 0.51 EUR