Latvieši II

Priekšvārds. Dažādi laikmeti tautas dziesmās. Latviešu tautas tiesiskie uzskati. Vidzemes apgaismotāji XVIII gadsimtenī. Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos. Tautas atmoda latviešu rakstniecībā. Latviešu brīvības tieksmes. Latviešu kareivis. Latvijas satversme. Latvija starptautiskā saimnieciskā dzīvē. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības problēmas. Latvijas lauksaimniecība. Latviešu materiālie pabalsti kultūrālām vajadzībām. Latviešu skola. XX gadu simtenis latviešu rakstniecībā. Antīkās pasaules iespaids latviešu literātūrā. Filozofiskā doma latviešu garīgā dzīvē. Latviešu avīžniecība. Latviešu literāriskā valoda. Latviešu teātris attīstības gaitā. Latvju mūzika. Latviešu celtniecība. Latviešu māksla.

1932. GADS.

~ 18.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dziediet, meitas, līgojiet!

Literātūras pastkarte.
Līgodziesmas.

~ 4.09 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Reliģiski-filosofiski raksti III

Kundziņu Kārlis savā dzīvē, darbos un laikmeta attiecībās. Sabiedrība un gara kopība (draudze). Jēkaba vēstules problēmas. Pasaules radīšanas teōrija izraēliešu kosmogonijā. Asīzes Francis. Daiļais un Svētais. Augustīna atgriešanās problēma. Par reliģisko jūtu irradiācijas (izstarojuma) parādībām. Vai idejas nevar pavēlēt?

1930. GADS.

~ 2.19 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Atspīdes

Ievadvārdi. Rainers Maria Rilke. Ervins G. Kolbenheiers. Gerharts Hauptmanis. Gotfrīds Kellers. Herders un latvieši. Viktors Hugo prōzators. Šekspīra drāmatiskā māksla. Dante un Dievišķā komēdija. Paskaidrojumi.

Jūlijs Vecozols /1884 - 1945/

~ 0.72 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lietuvju lirika skolām

Tulkojusi Andina.

1936. GADS.

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dzimtenes ideja

Jaunais laiks un dzimtenes ideja. Dzimtenes un tēvzemes jēdziens. Dzimtenes mīlestība. Saites, kas mūs sien pie dzimtenes. Svešatne un svešumā aizgājušie. Ideoloģiskā svešniecība. Nacionālais egoisms. Latviešu patriots un viņa pienākumi pret savu tēvzemi. Tēvzemes slava. Tālie ceļi. „Pāri trejām audzēm…”

Rakstnieks un žurnālists. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Kārlis Lapiņš /1895 - 1942/

~ 0.77 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Bērnu pasakas

Odi maisā un Zaķim pāršķelta lūpa. Brīnumlaiva. Piemuļķotais milzis. Balodis mācās perekli taisīt. Kā Bezdelīga cilvēkiem uguni pārnesa. Velns un cūkas. Svētelis un Dzērve. Kā nabaga galdniekam laime uzsmaidīja. Par Tomu Deviņkavi un viņa varoņdarbiem. Trīs lācēni un Meitiņa Sidrabmate . Burburis. Gaŗdegunis un Vīzdegunis. Zemniece un piena pods. Godkārā sieva. Kazulēni. Mūzikanti. Trīs sivēni. Vārna rumbā. Sienāzis, Skudra un Bite. Lapsas smadzenes. Necitskāespats.

Gustavs Zilezers

~ 6.76 MB  
pirkt - 0.87 EUR