Latvijas Konservātorija 1919—1929

Pārskats 1919.—1929. Mācības spēki. Administrācija. Mācības spēku biografijas. Absolventu saraksts. Audzēkņu statistika. Programmas. Kvarteta vakari.

~ 36.9 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zinātne tēvzemei divdesmit gados 1918—1938

Ievadam. Architektūra. Dabas zinātnes. Farmacija. Filoloģija un lingvistika. Filozofija, psīcholoģija un paidagoģija. Inženieŗzinātnes. Ķīmija. Lauksaimniecība un mežsaimniecība. Matēmatika. Mechanika. Medicīna. Tautsaimniecība. Teoloģija. Tiesību zinātne. Vēsture un vēstures palīgzinātnes. Veterinārmedicīna. Personu rādītājs.

" Šai grāmatā sakopoti referāti, kuŗos Latvijas Universitātes fakultāšu izraudzīti mācības spēki ir centušies raksturot un pēc iespējas arī novērtēt sava aroda zinātnieku darbību Latvijas valsts pirmajos 20 pastāvēšanas gados."

~ 2.59 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas XV gadu neatkarības atcerei

18. novembris. Latvijas valsts proklamēšana. Latvijas valsts proklamēšanas akts. Latvijas tapšana un izveidošanās. Ziemeļlatvijas armijas kaŗavīru uzsaukums. Pasaules kaŗš. Latvju strēlnieki. Latvju tautas atmoda. Padomju varas laikmets Latvijā.

1933. GADS.

~ 12.6 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rokas grāmata koŗa dziedātājiem

Teōrija. Izrunas nozīme dziedāšanā. Koŗa dziedāšana.

Jānis Straume /1861 - 1929/

~ 19.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Armijas aizmugure un apgādes taktika

Priekšmets. Aizmugures un apgādes vēsturisks apskats. Apgādes nozīme un viņas veidi. Kaŗalauks. Baze. Aizmugures dienests un apgāde. Aizmugure. Komunikācijas līnijas organizācija. Pārvadāšana pa dzelzceļiem. Pārvadāšana ar spēka ratiem. Pārvadāšana pajūgos. Apgāde. Sanitārais dienests un evakuācija.

1926. GADS.

Jānis Buivids /1864 - 1937/

~ 5.08 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ievērojamākie momenti neitrālitātes tiesību izveidošanās gaitā

Diplomāts, zinātnieks. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

1940. GADS.

Hermanis Albats /1879 - 1942/

~ 0.18 MB  
pirkt - 0.51 EUR

No cilts līdz nacionālai valstij

Cilvēku kopīgās dzīves attīstība līdz kapitālismam.
Kapitālisms.
Marksisms - sociālisms.
Latvju kopīgā dzīve un nacionālas valsts problēma.

1926. GADS.

Fricis Alberts

~ 0.41 MB  
pirkt - 0.87 EUR