Kā Rūtiņa kļuva māte

Grāmatiņas ,,Kā bērniņi rodas" otrā daļa.
Stāstiņš 12 gadus vecām meitenēm.

1940. GADS.

~ 0.17 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Valsts kontrole 10 gados 1923 — 1933

"Šie nedaudzie piemēri no neskaitāmām faktiskām revīzijām rāda, ka valsts kontrole ir mēģinājusi kārtot un uzlabot valsts iestāžu darbību un nesaudzīgi vajāt nelikumības, noziedzības un nesaimniecisku rīcību valsts iestāžu un uzņēmumu darbā."

~ 0.69 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Krustpils-Jēkabpils Daugavas tilta būve 1934—1936

Priekšvārds. Pētīšanas darbi. Sacensības un būvdarbu izdošana. Balstu būve. Krastu balsti un krastu pīlāri. Pārlaidumu būve. Citas mākslīgās būves. Būvēs lietotie materiāli. Zemes darbi. Būvdarbu izmaksa.

Ap ceturtdaļkilometru gaŗš tilts uzbūvēts par 1 597 200 latiem.

~ 27.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas Konservātorija 1919—1929

Pārskats 1919.—1929. Mācības spēki. Administrācija. Mācības spēku biografijas. Absolventu saraksts. Audzēkņu statistika. Programmas. Kvarteta vakari.

~ 36.9 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zinātne tēvzemei divdesmit gados 1918—1938

Ievadam. Architektūra. Dabas zinātnes. Farmacija. Filoloģija un lingvistika. Filozofija, psīcholoģija un paidagoģija. Inženieŗzinātnes. Ķīmija. Lauksaimniecība un mežsaimniecība. Matēmatika. Mechanika. Medicīna. Tautsaimniecība. Teoloģija. Tiesību zinātne. Vēsture un vēstures palīgzinātnes. Veterinārmedicīna. Personu rādītājs.

" Šai grāmatā sakopoti referāti, kuŗos Latvijas Universitātes fakultāšu izraudzīti mācības spēki ir centušies raksturot un pēc iespējas arī novērtēt sava aroda zinātnieku darbību Latvijas valsts pirmajos 20 pastāvēšanas gados."

~ 2.59 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas XV gadu neatkarības atcerei

18. novembris. Latvijas valsts proklamēšana. Latvijas valsts proklamēšanas akts. Latvijas tapšana un izveidošanās. Ziemeļlatvijas armijas kaŗavīru uzsaukums. Pasaules kaŗš. Latvju strēlnieki. Latvju tautas atmoda. Padomju varas laikmets Latvijā.

1933. GADS.

~ 12.6 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rokas grāmata koŗa dziedātājiem

Teōrija. Izrunas nozīme dziedāšanā. Koŗa dziedāšana.

Jānis Straume /1861 - 1929/

~ 19.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR