Dziesmas mīlai

Ieskaņas.
Pirmās ilgas.
Skūpsts un kvēle.
Laimē un mokās.
Sāpēs un vilšanās.
Skaidrā mīla.
Dvēseles aizvējā.

1936. GADS.

~ 0.44 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pasaules uzskats jeb cilvēks dabā, sabiedrībā un mūžībā

Priekšvārds.
Cilvēks dabā.
Cilvēks sabiedrībā.
Cilvēks mūžībā.
Noslēgums un nākamības izredzes.

1936. GADS.

M. Bružis

~ 5.01 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zemes dziesmas

Dainas.
Zeme.
Tauta.
Zemnieks.
Vadonis.
Pavasaris.
Vasara.
Rudens.
Ziema.

1936. GADS.

~ 0.76 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lugas

Pamestie.
Eņģeļa loma.
Mans tēvs ir miris.
Pirmais cilvēks.

Elvīra Bloma

~ 0.58 MB  
Lasīt

Tavas asinis manā mērcē

Edmunds Frīdvalds

~ 0.23 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Maksimālisms

Maksimālisms.
Nebrīves gadu vārsmas.
Subjektīvas interpretācijas.

Egīls Skudra

~ 0.44 MB  
Lasīt

Latvijas valsts dibināšana

Priekšvārds. Latvijas valsts idejas pirmavoti. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes noorganizēšanās priekšdarbi. Nacionālpadomes pirmā sesija Valkā (16.—19. novembrim 1917.). Nacionālpadomes galvenā valde. Nacionālās Padomes uzsaukumi un protesti. Nacionālās Padomes ārlietu nodaļa. Pie ārvalstu pārstāvjiem. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes otrā sesija Pēterpilī (no 15.—18. janvārim 1918.). Galvenās valdes iesniegumi. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes trešā sesija Pēterpilī (no 26.—28. jūnijam 1918.). Latvijas valsts propaganda. Informācijas birojs Stokholmā. Latvijas valsts de facto atzīšana no Anglijas.Nacionālā Padome, latviešu bēgļi un kolōnijas. Latvijas atjaunošanas, finanču un citas nodaļas. Latvijas valsts ideja, vācu muižniecība un okupācijas vara. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes beigu cēliens Rīgā. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes vēsturiskā nozīme. Beigu piezīmes.

Rakstnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Līgotņu Jēkabs /1874 - 1942/

~ 11.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR