Janševskis Jēkabs

Nīca

Nīcas nosaukums. Pagasta robežas un satiksmes ceļi. Upes, ezeri, purvi, pļavas un meži. Nelabvēlīgie dabas un dzīves apstākļi. Pagasta iedalījums un iedzīvotāji. Nīcas pagātne. Ļaužu nodarbošanās. Ļaužu īpatnības. Ieražas godos un svētkos. Apģērbs. Draudze un baznīca. Skolas un izglītība. Veselības kopšana un nespējnieku apgādība. Valoda, teikas, pasakas un dziesmas. Sabiedriska dzīve. Beigu vārds. Nīcenieku dziesmu paraugi ar meldijām. Attēli.

Jēkabs Janševskis /1865 - 1931/

~ 4.45 MB  
pirkt - 0.87 EUR