Poruks Jānis

Izlase

Stāsti: Baltais zvirbulis; Dzejnieks; Kauja pie Knipskas; Sapnis vasaras naktī; Zuzīte.

"...un viņam gribējās to uzrakstīt, šo lielo, plašo kopjūtu, kuŗa saturēja sevī daudz citas. "

Jānis Poruks /1871 - 1911/

~ 0.41 MB  
pirkt - 0.87 EUR