Jaunie mērnieku laiki

Savmantieši, bezmantieši, citmantieši, kopmantieši. Asiņainais lielinieku valdīšanas laiks tūkstoš deviņi simti deviņpadsmitajā gadā.

Nepabeigts romāns 302 lappusēs.

Kaudzītes Matīss /1848 - 1926/

~ 2.39 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dižlatvieši

Nepabeigtais dziesmu romāns
"Dižlatvieši" apraksta Fallija
dzimto pusi un tās cilvēkus.
Kāpēc "Dižlatvieši"
palika nepabeigti? Apnikums?... Slimi nervi?...
Pievēršanās svešvalodām,
dzīvojot Parīzē?...

Fallijs /1877 - 1915/

~ 0.13 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Tavs prāts lai notiek

Pēdējā darba pirmās lappuses uzrakstītas Londonā, garīgo slimību dziednīcā. Iespējams, ka galvenā varoņa tēlā rakstnieks atklājis paša garīgo dzīvi ārdošo un nepārvaramo
KAŖA PIEREDZI.

"Un tā paiet dzīve, sapņojot un gaidot...Toms pasmaidīja un devās tālāk, taka kļuva arvien šaurāka..."

Guntis Zariņš /1926 - 1965/

~ 0.33 MB  
pirkt - 0.51 EUR