Vomars

Jaunā Prūsija

Šīs dziesmas sarakstījis prūšu dziesminieks, kas kā bēglis bija spiests dzīvot ārpus savas dzimtenes.

1937. GADS.

"Nu šodien maina vācu «augstkultūra»
Mums Prūšos senos ciemu vārdus daudz.
Ir manai dzimtenei jau sveši ļaudis
Dod vācu vārdu — Bīnendorfu sauc.
Tā bija Bitene un tālāk paliks
Tās bērnu mutē vēl arvienu tā.
Tad kālab atņemt viņas veco vārdu,
Vai kādam tiešām jābaidās no tā?
Dzird viņus runājam par «augstkultūru».
Tās vārdā dzen tie «nekultūru» projām,
Tā baltus grib no viņu dzimtenes dzīt projām."

Vomars

~ 0.15 MB  
pirkt - 0.51 EUR