Vičs Andrejs

Latviešu intelliģence pārkrievošanas laikmeta sākumā

Skolotājs, vēsturnieks.
Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Tā bija latviešu intelliģences enerģija, gudrība, nojauta, instinktīva dziņa tanīs niknās dienās laimīgi izpeldēt cauri visām klintīm un atvariem. Ja tagad par šīm sekmēm skumst daži vācu un arī krievu polītiski cīkstoņi, tad mūsu brīvai intelliģencei godbijīgi jāpiemin priekšteču darbi un cīņas un jātop cienīgiem turpināt nesalīdzināmi labvēlīgākos apstākļos pagājušā gadu simtenī uzsāktais darbs."

Andrejs Vičs /1879 - 1943/

~ 0.25 MB  
pirkt - 0.51 EUR