Čakste Konstantīns

Raksti

Mūsu tiesiskās apziņas regress un viņas pacelšana. Tiesība uz vārdu un likums par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos. Nomaksas pirkums Latvijā un ārzemēs. Nama sadalīšana dzīvokļos. Nejaušība un nepārvarama vara Latvijas civīllikumos. 1937. gada 22. decembŗa likums par akciju un paju sabiedrībām. 1937. gada 28. janvāŗa Civīllikums. Blanko vekseļa ieguvēja tiesiskais stāvoklis. Motorizēto satiksmes līdzekļu īpašnieku atbildības problēma Latvijas un ārzemju civīltiesībās.

Konstantīns Čakste /1901 - 1945/

~ 0.92 MB  
pirkt - 0.87 EUR