Goppers Kārlis

Militārās audzināšanas pamati

Audzināšanas principu īpatnības. Kaŗavīru garastāvoklis kaujas sagaidīšanas laikā. Garastāvoklis pasīvās kaujas laikā. Fizioloģiskās funkcijas. Garastāvoklis kaujas laikā. Psīchiskās funkcijas. Briesmu afekts. Garastāvoklis aktīvās kaujas laikā.Ilgstošās kaujas apraksts. Atsevišķas kaujas momentu analize no psīchiskā viedokļa. Slēdzieni. Militārās audzināšanas uzdevumi. Virsniecība — armijas morāles nesēja. Kaŗa likumdošana un audzināšana. Vai pasaules kaŗš ir devis ko jaunu militārās audzināšanas jautājumos.

1922. GADS.

Ģenerālis, Latvijas skautu centrālās padomes priekšsēdis. Okupācijas varas apcietināts, noslepkavots.

Kārlis Goppers /1876 - 1941/

~ 0.58 MB  
pirkt - 0.87 EUR