Benjamiņš Antons

Miglā

No Jelgavas Latviešu Biedrības Teātŗa Komisijas 1895. gadā izrakstītā sacensībā ar godalgu apbalvota, vēlākā preses karaļa pirmā un vienīgā luga.

Par dzeršanas postu, un kā no tā atsvabināties.

Antons Benjamiņš /1860 - 1939/

~ 0.36 MB  
pirkt - 0.51 EUR